Radio 90.pl

Radio 90 obejmuje swym zasięgiem Rybnicki Okręg Przemysłowy, Raciborszczyznę i Śląsk Cieszyński. Jest to stacja muzyczno – informacyjna. Nadaje 24 godziny na dobę, oferując słuchaczom wiadomości regionalne, z kraju i ze świata, programy muzyczne oraz informacyjne. Program kieruje głównie do słuchaczy w wieku 25 – 45 lat.